TERMES I CONDICIONS

L’objecte dels presents Termes i Condicions regulen l’ús d’aquest lloc web i de la compra de productes a través del mateix.
En visitar el lloc web i en particular al realitzar una compra en línia, accepteu les presents Condicions Generals així com les normes d’utilització que figuren en les mateixes i manifesteu:
• Que heu llegit, entès i comprès el que s’hi ‘exposa.
• Que sou una persona amb capacitat legal suficient per a fer la comanda.
• Que assumiu totes les obligacions que aquí s’exposen.
• Que teniu la majoria d’edat legal (18 anys) per a poder adquirir els productes que s’ofereixen al mateix.

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de Celler Era Galan SL., de productes presentats en el seu lloc web, i que els productes oferts estan reservats a particulars.
La confirmació d’una comanda d’un producte ofert en el lloc web https://cellereragalan.cat implica l’acceptació expressa per la seva banda de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la seva signatura per confirmar aquesta acceptació.

El domini i la web https://cellereragalan.cat són titularitat d’Àngel Pardes Carrera, d’ara endavant, Celler Era Galan SL. amb domicili en C/ Únic 18, Era Galan, Santa Engràcia-Tremp 25636 Lleida.
E-Mail de contacte: [email protected]
Nombre d’identificació fiscal (CIF): 46035681P

Clàusula prèvia

Aquesta societat, Celler Era Galan SL., es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes.

******Explícitament es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.*************

Clàusula 1.

1.1. Com trobar els productes en https://cellereragalan.cat

Vostè podrà consultar o buscar els productes que vulgui comprar mitjançant el cercador de la part superior dreta, on podrà introduir el nom del producte que està buscant, o navegat per qualsevol de les seccions que trobi a la web.
Una vegada trobat el producte que desitgi, haurà de fer clic en el seu nom o títol per consultar la pàgina d’informació i trobarà els detalls sobre el producte.
En cas de no estar segur sobre l’article que està buscant podrà seleccionar la categoria del producte que desitgi en el menú superior de la pàgina principal. S’obriran diferents seccions que permetran cerques més precises.
El cercador avançat permet triar per múltiples criteris de cerca. Si no troba el producte que busca, enviï per favor un correu a [email protected].

1.2. Com afegir els productes al seu carret.

Si ha decidit comprar un producte en https://cellereragalan.cat, faci clic en el botó “Afegir a la cistella ” que es troba a la pàgina de cada producte. Pot seguir realitzant cerques fins que el carret contingui tots els productes que desitgi. Pot consultar la cistella en tot moment amb el botó “La meva cistella” en la part superior dreta de la pàgina indicat amb el logotip d’un “carret”.

1.3. Contrasenya.

Si no recorda la seva contrasenya, faci clic en “Has oblidat la teva contrasenya?”, introdueixi la seva adreça de correu electrònic i ràpidament rebrà un correu amb una nova contrasenya. En cas de no rebre el correu en la safata d’entrada, revisi la carpeta de brossa o correu no desitjat. Pot canviar la nova contrasenya en “Àrea d’usuari”, en la part inferior de la pantalla.

Clàusula 2. Modalitats de comanda.

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de la realització de l’enviament.
Celler Era Galan SL. es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior.
Celler Era Galan SL. es compromet a acceptar les ordres de comanda d’acord als termes de les condicions generals de venda aquí exposades.
El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.
La confirmació d’una comanda implica, per tant, l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. Tret que es demostri el contrari, les dades registrades per Celler Era Galan SL. constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre Celler Era Galan SL. i els seus clients.
Celler Era Galan SL. farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

Clàusula 3. Disponibilitat.

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s’exposin en el lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.
En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d’una comanda, s’informarà el client per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda, o bé de la cancel·lació d’aquest. El client rebrà la devolució de l’import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 30 (trenta) dies a partir de la realització de la comanda.

Clàusula 4. Enviaments i seguiment de la comanda.

4.1. Aspectes generals.

El termini de lliurament una vegada confirmat la comanda serà d’un màxim de 7 (set) dies laborables. No obstant això, aquest termini pot variar en funció de la xarxa de distribució proveïda pels nostres transportistes per a cada regió.
No es realitzen lliuraments els dissabtes, diumenges ni festius.

4.2. Recollida de la comanda.

Al moment de realitzar la seva comanda podrà especificar a quina adreça de lliurament vol que li enviem la comanda.
Celler Era Galan SL. es reserva la possibilitat de fraccionar els enviaments. Les comandes s’envien a través de diversos operadors logístics. En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.
Celler Era Galan SL.no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l’enviament.

4.3. Seguiment de la comanda.

Una vegada realitzat la seva comanda, podrà fer el seguiment del seu estat en el seu compte. La seva comanda estarà:

Rebut. – Quan es comprova el pagament i es passa la comanda per a la preparació del paquet.
Processament.- Quan la comanda surt de magatzem, ho recull l’agència de transports per a l’enviament al destinatari.
Completat.– Quan verifiquem que la comanda està lliurada al destinatari i llavors enviem la factura per correu electrònic, si així ho ha sol·licitat.
En els 3 (tres) casos, quan la comanda canvia d’estat vostè rebrà un correu amb la informació actualitzada de l’estat de la seva comanda.
A tot moment vostè estarà informat per correu electrònic de la situació de la comanda.

Si té algun dubte o consulta en el transcurs des que fas la comanda fins que ho rebi, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon d’atenció al client al 646110190 i en el correu [email protected]

4.4. Problemes amb el lliurament.

Si el client no es troba en l’adreça indicada per rebre el seu paquet, normalment s’intentarà lliurar el paquet a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si aquest lliurament resultés fallida, es deixarà nota d’avís al destinatari amb totes les dades de l’enviament i telèfon de contacte de l’empresa de transport per fixar nova data de lliurament.
Si el destinatari no es posés en contacte amb l’empresa de transport en el termini de 2 (dos) dies següents al primer intent, l’agència es posarà en contacte amb el destinatari per fixar nou lliurament.

Al moment en què el client rebi el seu paquet, aquest haurà de:

1º Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda al moment del lliurament.
2º Assenyalar qualsevol anomalia en l’ordre de compra, fent constar les seves reserves i incloent la teva signatura.
Si és necessari, reexpedir els articles a Celler Era Galan SL., l’empresa de transport es posarà en contacte amb el client per concretar dia i hora de recollida. La mercaderia haurà d’anar acompanyada amb l’albarà d’origen.
En cas que el producte es retardi o no arribi a la seva destinació, el client pot dirigir-se a al servei d’atenció al client de Celler Era Galan SL., enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte de [email protected].
En cas d’una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat.. Etc.) el client serà automàticament notificat per correu electrònic. Sense notícies de la seva part en el termini d’1 (un mes) a partir de la recepció del correu electrònic, Celler Era Galan SL. es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

Clàusula 5. Devolucions.

5.1. Condicions generals de devolució.

Conforme a l’establert en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d’un termini de devolució de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.
No es podrà exercir el dret de devolució quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.
No s’acceptarà cap paquet que manqui d’algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, nombre de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reintegrament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.
Aquestes quantitats s’ingressaran al banc del client en un termini de 14 (catorze) dies naturals a partir de l’exercici del dret de devolució. Les devolucions es faran via transferència bancària.
En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al client informant-lo del reintegrament.
Les despeses de devolució són a càrrec del client.
Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error de Celler Era Galan SL.o d’algun defecte del producte. En tal cas, Celler Era Galan SL.no acceptarà cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació.
No s’acceptaran enviaments contra reintegrament.
De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reintegrament en targetes de crèdit la data del qual de caducitat hagi vençut. En aquest cas, Celler Era Galan SL. es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per efectuar el reintegrament corresponent.

5.2. Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i  la vol cancel·lar, la comanda només es podrà cancel.lar abans de la seva expedició. Per a això preguem que es posi en contacte amb nosaltres al més aviat possible a través del correu [email protected] o al telèfon 646 110 190. En el cas que la comanda no hagi estat expedit, es procedirà a cancel·lar el mateix i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual va realitzar el pagament. En cas que el paquet hagi estat expedit haurà d’esperar a la seva recepció per procedir a la seva devolució si ho troba oportú.

5.4. Comanda lliurada amb alguna ampolla trencada.

L’embalatge d’enviament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres transportistes són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi algun trencament.
Al moment en què rebi el seu paquet, segueixi els següents passos:

1º Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda al moment del lliurament.
2º Assenyali qualsevol anomalia en l’albarà de lliurament, fent constar les teves reserves o comentaris juntament amb la seva signatura.
Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament manarem un nou enviament sense cost addicional.

5.5. Ampolles que no estan en bones condicions.

En Celler Era Galan SL. fem tastos dels lots que servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, la qual cosa ens permet detectar qualsevol anomalia. De totes maneres és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost.

5.6. Comanda incompleta o que no es correspon amb l’ordenat.

En cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, simplement enviï un correu electrònic a [email protected] o posi’s en contacte amb nosaltres en el número 646 110 190 indicant les seves dades i els de la seva comanda i l’enviarem la nova comanda sense cap cost.

Clàusula 6. Productes.

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.
Celler Era Galan SL.farà tot el possible perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte s’acompanya d’una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que existeixi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client podrà retornar-ho i sol·licitar el seu reintegrament d’acord a l’estipulat en la clàusula 5.

Clàusula 7. Preu.

7.1. Els preus dels productes s’expressen en euros amb els impostos no inclosos; no s’inclouen les despeses de gestió i enviament, l’import del qual s’indicarà al moment de la confirmació definitiva de cada comanda segons la quantitat de comanda sol·licitada i l’adreça de lliurament d’aquesta.
7.2. Celler Era Galan SL.es reserva el dret de modificar els seus preus a tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents al moment en què es registri la comanda.
7.3. Els riscos dels productes seran a càrrec del client a partir del moment del seu lliurament.
La propietat del producte es transmetrà al client al moment del lliurament, i sempre que hagi procedit al pagament del preu dels mateixos prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat quedarà condicionada al pagament del preu.

Clàusula 8. Pagament.

8.1. Forma de pagament.

El pagament de les compres s’efectuarà mitjançant targeta de pagament bancària.
S’accepten les següents targetes de crèdit: Visa, Visa Electron i Mastercard.
El càrrec s’efectuarà en el compte del client en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament.
Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL.
Al moment en què el client el botó “Anar a caixa “, durant la confirmació de la comanda, es verificarà la validesa del nombre de la seva targeta de crèdit i es comprovarà que no estigui bloquejada. Aquesta acció es durà a terme en la passarel·la de pagaments de l’entitat bancària “La Caixa”.
Celler Era Galan SL. no tindrà en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guardarà en els seus servidors. Per aquest motiu, el client haurà de facilitar-los de nou cada vegada que realitzi una nova transacció a la nostra pàgina web.
D’aquesta forma, el client obtens una doble protecció contra abusos i fraus.

8.2. Pagament segur.

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, l’informem que “La Caixa” és l’encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda amb pagament a través de targeta.
Celler Era Galan SL.es reserva el dret a sol·licitar als seus clients l’enviament (per fax o correu postal) d’una còpia d’ambdues cares del seu document nacional d’identitat, així com d’un justificant del seu domicili almenys de 3 (tres) mesos d’antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d’enviar-se en un termini de 6 (sis) dies hàbils.
Celler Era Galan SL.es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de dita comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

Clàusula 9. Modificacions.

La informació que apareix en aquest web és la vigent en la data de la seva última actualització. Celler Era Galan SL. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web.
No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web. No obstant això, Celler Era Galan SL. es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat a qualsevol moment i sense previ avís referent a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.
Celler Era Galan SL.es reserva la facultat de modificar unilateral ment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Clàusula 10. Protecció de dades personals.

L’informem que d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) vostè autoritza que les dades personals facilitades per vostè en aquest formulari siguin incorporats en un fitxer titularitat de Celler Era Galan SL., amb domicili social en Era Galan carrer Únic 18, Santa Engràcia-Tremp 25636, Lleida, per facilitar i permetre la gestió comptable, administrativa i de facturació dels clients, fidelització i compliment d’obligacions tributàries.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili social en Era Galan, c/Únic 18, Santa Engràcia-Tremp 25636, Lleida, per facilitar i permetre la gestió comptable o en l’adreça de correu electrònic [email protected], adjuntant còpia de la seva D.N.I. o document equivalent.

Clàusula 11. Navegació, accés i seguretat.

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. Celler Era Galan SL. realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.
Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (Microsoft Edge, I.Explorer, Crome, Firefox, Safari, Opera).
Celler Era Galan SL.no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyada la pàgina web. L’accés a aquesta web es realitza en un entorn no segur, per la qual cosa la informació es transmet de forma no xifrada.
Celler Era Galan SL. no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas Celler Era Galan SL. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Celler Era Galan SL. no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest web.

Clàusula 12. Nul·litat o ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Clàusula 13. Indemnització i responsabilitats.

L’Usuari es compromet a indemnitzar a Celler Era Galan SL., als seus responsables, empleats i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat del seu incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualsevol dels drets de tercers relacionats amb l’ús del lloc web i/o dels nostres serveis.
Llevat que així ho estableixi la legislació aplicable d’obligat compliment, l’ús que es faci del lloc web o dels nostres serveis, inclòs qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda en els mateixos, s’ofereix segons la seva disponibilitat, i sense declaracions o garanties de cap tipus, tan explícites com implícites, incloent a títol enunciatiu i no l’imitatiu, les garanties implícites de comercialitzat, idoneïtat per una finalitat determinada i no violació.
En la mesura que permeti la llei, sota cap circumstància Celler Era Galan SL., les seves afiliades ni els seus patrocinadors seran responsables per qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent a títol enunciatiu i no l’imitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d’oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l’activitat comercial, errors a l’equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l’ús o la incapacitat d’utilitzar el lloc web i el servei;(ii) l’accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o la alteració de les mateixes; o (iii) declaracions o comportament de qualsevol tercer en el servei del lloc web.

Clàusula 14. Propietat intel·lectual.

Tota la informació continguda al web https://cellereragalan.cat, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós.

Contacte:
Celler Era Galan SL.
Era Galan C/ Ùnic nº 18
Santa Engràcia-Tremp 25636
Pallars Jussà
E-Mail; [email protected]
Tel. Mòbil 646 110 190